Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK1. Generelt
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes New IMAGE ApS ("Newimage.dk", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Newimage.dks hjemmeside, https://www.newimage.dk ("Hjemmesiden").   

 

1.3 New IMAGE er data ansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til New IMAGE kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden,        din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.       2.1.1 Formåleter at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google.Denne behandling af                                  oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.       2.1.2Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger            om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.        2.2.1    Formåleter, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere.                                   Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores                             interesse i, at kunne forhindre svindel.        2.2.1    Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.2.3  Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse og evt. navn, adresse og mobilnummer.        2.3.1  Formåleter at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.        2.3.2  Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.2.4  Når du opretter dig som kunde, bliver du bedt om at oplyse f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnr., antal børn og dine børns fødselsdato, dine præferencer og interesser             m.m. Udover navn, adresse og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af fordele, konkurrencer             du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.         2.4.1 Formåleter at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben, samt for at varetage vores                          interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.         2.4.2 Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 3. Modtagere af Personoplysninger3.1  Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de                 købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.3.2  Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer          af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives                        oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse                bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må              ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der            behandler personoplysninger på vores vegne.3.3  To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem                                      databehandlerens     certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.         3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her:      https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI  

          3.3.1 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
.

 

4. Dine rettigheder4.1    Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2    Indsigtsretten4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af                                     personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.4.2.2Du har altid ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning på mail til mail@newimage.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.4.3  Retten til berigtigelse4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette             skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.4.3.2  Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.4.4   Retten til sletning4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke,og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I           det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,           er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.4.5   Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er                         korrekte.4.6   Retten til dataportabilitet4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger           til en anden dataansvarlig.4.7  Retten til indsigelse4.7.1  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne                      målrette vores direkte markedsføring.4.7.2  Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores              legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som eventuelt oprettet                     kunde. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på mail@newimage.dk.dk.4.9 Retten til at klage

4.9.1  Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.Klage kan blandt andet indgives på mail              dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 5. Sletning af persondata5.1   Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 3 år.5.2    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af                      oplysningerne.5.3    Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit                køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,            eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.4    Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores kundeklub jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din                     brugerprofil i 3 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til vores kundeklub og ikke genaktiverer det indenfor de næste 3 år, eller c) såfremt du framelder dig dit                               medlemskab til vores kundeklub.

5.5    Alle debitorer bliver slettet i vores økonomisystem, såfremt der ikke har været bevægelse inden for de sidste 5 år5.6    Alle mails både indgående og udgående bliver slettet efter 3 år.

 6. Sikkerhed6.1     Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod,at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod,               at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.6.2    Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

  7. Kontaktoplysninger7.1  New IMAGE ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. Jan Jensen er kontaktpersonen.7.2  Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:New IMAGE ApS

Næstvedvej 15 E

4100  Ringsted

att.: Jan Jensen

 

Tlf. nr.: 57 67 03 10

E-mail: mail@newimage.dk.dk

 8. Ændringer i Persondatapolitikken8.1  Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.8.2  Hvis du er oprettet som kunde eller har tilmeldt dig vores nyhedsbrev dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-          mailadresse.9. Versioner9.1  Dette er version 1 af Newimage.dks persondatapolitik dateret den 2. maj 2018.