Code of Conduct

Code of Conduct - Reklameartikler med omtankeI foråret 2002 udarbejdede New IMAGE første gang nogle fælles retningslinjer for vores leverandører i ind/ udland.

Disse er løbende tilpasset, således at vi i dag har helt nye opdaterede politikker.

Vi ønskede at være med til at sikre, at reklameartikler bliver lavet under forhold, som er etisk korrekt. Børnearbejde, tvangsarbejde, underbetaling, arbejdstid, foreningsfrihed og et øget fokus på miljøet er kernen i vores leverandørkrav. I tæt samarbejde med en af vores største kunder, udarbejde vi et regelsæt, som i dag er underskrevet af ialt 59 leverandører.

Alle vores nuværende leverandører har underskrive vores Code of Conduct, eller de kan dokumentere at de via deres egen Code of Conduct opfylder vores krav og ønsker.

Ring eller skriv og få tilsendt vores Code of Conduct på Danske eller Engelsk. New IMAGE - Vi vil gøre en forskel.